Всеки който слуша или поне веднъж се е заслушвал в реге песни може да потвърди, че езикът на който артистите се изразяват е строго специфичен.

Често песните им съдържат много странни и екзотично звучащи думи и трябва да си признаем, че не винаги можем да разберем какво ни казват.

What a gwaan mi Lawd? Да, това определено не е чист английски.

Какво всъщност е Patois?

Думата се произнася ‘патоа’ (идва от френски – patois) и обозначава даден диалект или език, който се счита за нестандартен в рамките на определена езикова система. Този термин не е официално дефиниран в лингвистиката. Заедно с него се използват термините ‘пиджън’ и ‘народен език’.

Патоа не значи ‘жаргон’ и понятията не трябва да се бъркат. Жаргоните не представляват интегрална езикова система сами по себе си, а са прости заместители, тоест явяват се просто специални думи, но не и самостоятелен език какъвто е диалектът.

Езикът на провинцията?!

Доста често, особено във Франция, употребата на термина patois предполага класови разлики в обществото. Обикновено за патоа се смята говора на необразованите хора от селско-стопанските провинции, а езикът (стандартен френски) на жителите от средната и висшата градска класа се води за престижен говор.

В родната ни България, можем да видим нещо подобно при сравняването на говора на жителите от големите градове с този на хората от провинциалните региони.

Ямайски Patois!

На остров Ямайка, също за патоа се смята местения креолски диалект, който е основан на английски с редица лингвистични примеси, от индиански (племето Араваки), испански, холандски и африкански произход. Ударенията и кадансите / мелодията на фразите / пък са получени от шотландския и ирландския английски акцент.

Имайки предвид историята на Ямайка, появата на такъв коктейл от езикови елементи не би трябвало да е изненадваща за никого. Все пак, по-голямата част от населението на острова са потомци на роби, доведени от Западна Африка първо от испанците. След това им е преподавано английски от новите им британски колониални собственици, докато не получават своята независимост през 1962 г.

Езикът на регето!

И така до ден днешен ямайската патоа не е призната и акредитирана никъде по света, но реално погледнато именно това е езикът на народа от острова и това е езикът, на който говорят и пеят световно-признати звезди, като Shaggy, Sean Paul и разбира се – великият Bob Marley!

Ето за това, смело можем да кажем, че ямайската patois е официалният език на реге музиката! А за да го научете и вие – следете рубриката ‘Реге Речник’ на Reggae.bg!